អបអរសាទរ ទិវាបុណ្យសិទ្ធនារី 8​ មីនា នឹង ការបើកហាងថ្មី

អបអរសាទរ ទិវាបុណ្យសិទ្ធនារី 8​ មីនា នឹង ការបើកហាងថ្មី woofoo shop យើ​ងខ្ញុំមានប្រមូលសិនពិសេស រាល់ការមកទិញទំនិញនៅហាងផ្ទាល់ ចាប់ ពី ២មុខឡើងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 10% ជូនភ្លាមៗ ចាប់ពិថ្ងៃទី 8 មីនា​ 2018 ដល់ថ្ងៃ ទី 10 ​មិនា 2018 ប្រញាប់រួសរាន់ ឡើងប្រមូសិន មានត្រឹមរយះពេល ៣ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ
( ​បញ្ជាក់ : សំរាប់តែការមកទិញដល់ហាងតែប៉ុណ្ណោះ)