ធានាលើផ្នែកសេវាកម្ម

www.woofoo51.com គឺជាហាងលក់សំលៀកបំពាក់តាមរយៈ អនឡាញ ដែលធ្វើការលក់នូវផលិតផល ដូចជា សំលៀកបំពាក់ និង គ្រឿងសំភារៈផ្សេងៗ នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។ មានច្រើងជាង ១០០០ ម៉ូតនៃសំលៀកបំពាក់ នៅក្នុងស្តុក។ យើងមាន២ទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ក្រៅពីនេះទៀត, យើងធ្វើការបង្កើននូវម៉ូតថ្មីៗច្រើនទៀតសំរាប់អតិថិជន ជារៀងរាល់ខែ។ ជាទូទៅយើងធ្វើការ អាប់ដេត រៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ និង ថ្ងៃព្រហស្បត៍ ។

យើងធ្វើការផ្តោតទៅលើ គុណភាព។ និង យើងចង់ផ្តល់នូវតំលៃសមរម្យជូនអតិថិជន។

 

ការផ្លាស់ប្តូរ និង ជូនត្រឡប់មកវិញ

១. ប្រសិនបើអ្នករកឃើញនិង​ បញ្ហាគុណភាពរបស់ផលិតផល (ជាឧទាហរណ៍ , មានស្នាមប្រឡាក់ធំៗ ខ្លាំងៗនៅលើសំលៀកបំពាក់, មានស្នាមប្រហោងនៅលើសំលៀកបំពាក់ រឺកាបូប ប្រសិនបើមានហេតុផលដូចនេះកើតឡើង ដែលធ្វើអោយអតិថិជនមិនអាច ពាក់ រឺ ប្រើប្រាស់បើទៀត។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៦៣១ ២២៩៣ , យើងនិងធ្វើការដូរជូនអតិថិជន។ រឺអាចធ្វើការ Cancel ប្រសិនបើម៉ូតនោះអត់ពីស្តុក។ ( ពួកយើងមាននូវសំលៀកបំពាក់រឺ កាបូបដែលមានបញ្ហាតិចតួច ដែលអាចធ្វើការ បញ្ចុះ តំលៃជូនអតិថិជន។ ពួកយើងនិងធ្វើការប្រាប់ជូនអតិថិជនមុនពេលធ្វើការកុម្ម៉ង់, ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនអាចយល់ព្រមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ ប្រសិនបើអតិថិជនធ្វើការយល់ព្រមនូវបញ្ហានេះ មុនពេលជាវទំនិញ)។

 

២, ពួកយើងមិនអាចធ្វើការប្តូរជូនទំនិញវិញប្រសិនបើលើសាច់ក្រណាត់, ស្តើងរឺក្រាស់ រឺមានភាពខុសគ្នារវាងព៌ណដែលស្ថិតនៅ អេក្រង់ ឧបករណ៍ផ្សេងៗ។ ប្រសើនបើអ្នកមិនអាចសំរេចចិត្តក្នុងការជាវពីហាងយើងខ្ញុំ។ សូមធ្វើការមកហាងយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់ និងដើម្បីលសាកល្បង សំលៀកបំពាក់ រឺចង់ពិនិត្យអំពី​កាបូប។

 

៣, ពួកយើងមាននូវផលិតផលជាច្រើងនៅក្នុងស្តុក, សំរាប់អតិថិជនដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អាចទទួលបាននូវទំនិញក្នុងរយៈពេល ១២ម៉ោង, សំរាប់អតិថិជន ដែលនៅតាមបណ្តាលខេត្តផ្សេងៗនិង ទទួលបាននូវទំនិញក្នុងពេល១ថ្ងៃបន្ទាប់ ពីថ្ងៃធ្វើការយល់ព្រមអំពីការទូទាត់សាច់ប្រាក់។ ប៉ុន្តែដោយសារតែជារៀងរាល់ ថ្ងៃ មានអតិថិជនជាច្រើនធ្វើការជាវនោះ, យើងនឹងអាចធ្វើការដឹកជញ្ជូនជូននូវអតិថិជនណាដែលធ្វើការ Confirm នៅលើវែបសាយ។
 

ការដូរត្រឡប់មកវិញ

ការដូរត្រឡប់មកវិញ

១, ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការរកឃើញនូវបញ្ហាអំពីគុណភាព (ជាឧទាហរណ៍ សំរាប់ការប្រឡាក់ធំៗនៅលើសំលៀកបំពាក់ រឺកាបូប ដូចនឹងហេតុផលដូចនេះ ដែលមិនអាចស្លៀកពាក់ រឺ ប្រើប្រាស់បានទៀត, សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០៦៩ ៦០០ ០៥៨។ យើងនិងធ្វើការប្តូរជូនអតិថិជន។ រឺអាច ធ្វើការ ជូនលុយត្រឡប់មកវិញ ប្រសិនបើយើងមិនមានសំលៀកបំពាក់ រឺកាបូប ដែលមានម៉ូតដូចគ្នានៅក្នុងស្តុកទៀត។

 

២, ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានការពេញចិត្តទៅលើ សាច់ក្រណាត់, វត្ថុធាតុដើម, ព៌ណដែលមានភាពខុសគ្នាតាមរយៈកញ្ចក់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ, សូមធ្វើការទំនាក់ ទំនងមកពួកយើងដើម្បីធ្វើការ ប្តូរជូន ម៉ូតផ្សេង។ អ្នកគ្រាន់តែធ្វើការបង់លុយបន្ថែមចំនួន ១ដុល្លា សំរាប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋាន។ យើងធ្វើការប្តូរជូន ប្រសិន បើសំលៀកបំពាក់រឺ កាបូបនៅជាប់ផ្លាកសញ្ញា (Woofoo Brand)  ។ សូមកុំកាត់ផ្លាកម៉ាក់សញ្ញាចេញពីផលិតផល បើមិនដូចនេះទៅ យើងមិនអាចធ្វើការប្តូរជូន អតិថិជនបានទេ រឺ កុំអោយធ្វើការបាត់បង់នូវ វិក័យប័ត្រជាវទំនិញពីហាងយើងខ្ញុំ។ 

ប្រសិនបើយើងមានការស្ទាក់ស្ទើរលើការជាវទំនិញពីហាងយើងខ្ញុំ, សូមធ្វើការមកហាងយើងខ្ញុំដែលមាន ២សាខា ធ្វើការលសាកល្បង ។ 

 

៣, សំរាប់តំលៃគឺអាចទទួលយកបាន សំរាប់ធ្វើការ Listing, សូមកំុធ្វើការប្រៀបធៀបនូវផលិតផលដែលមានគុណភាពមិនសូវល្អជាមួយនិង ផលិតផលយើងខ្ញុំ ដែលមានម៉ូតដូចគ្នា, អតិថិជនសូមមេត្តាចង់ចាំថា សំរាប់អ្នកប្រកួតប្រជែងគឺតែងតែលក់នូវផលិតផល ១ រឺ ២ ដែលមានម៉ូតដូចគ្នា ដើម្បីធ្វើការទាក់ទាញអ្នក (ជាទូទៅគឺគុណភាពមិនសូវល្អ) ។ យើងមិនអាចធ្វើការជាមួយនឹងហេតុផលនេះបានទេ។ យើ់ងជានិច្ចជាកាលផ្តល់នូវ គុណភាព និង តំលៃមួយដែលមាន លក្ខណៈពិសេស ល្អ ជូនអតិថិជន។

 

៤, សំរាប់ផលិតផលទាំងអស់ ធានា៧ថ្ងៃ, អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ប្រសើបើផលិតផលរបស់អ្នកមានបញ្ញាត្រង់ចំនុចណាមួយ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ ជាវយកទៅប្រើប្រាស់។ ពួកយើងនឹងធ្វើការមិនគិតប្រាក់លើសេវាកម្មសំរាប់អតិថិជន។