សមាជិក

ប័ណ្ណសមាជិកWOOFOO FASHION

រាល់អតិថិជនទាំងអស់នៅក្នុង​​​ ​WOOFOO FASHION អាចចូលរួមក្លាយជាសមាជិករបស់​WOOFOOបាន នៅពេលដែលទិញទំនិញហើយទទួលបានពិន្ទុ ។ រាល់ពេលទិញចំណាស់អស់ ​1US dollar នឹងទទួលបាន 1 ពិន្ទុ។

របៀបគណនាពិន្ទុ

ពិន្ទុនេះរួមបញ្ចូលពិន្ទុក្នុងហាងនិងពិន្ទុក្នុងវេបសាយ។ ​ហើយពិន្ទុទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលជាសមាជិក WOOFOO

នៅពេលដែលទិញទំនិញនៅក្នុងសាខាណាមួយ នឹងទទួលបានពិន្ទុក្នុងហាង។       

នៅពេលបានទិញតាមរយៈហ្វេសប៊ុក ការទិញតាមទូរស័ព្ទ ឬវិធីផ្សេងទៀតៗនឹងទទួលបានពិន្ទុក្នុងហាង។

នៅពេលដែលទិញតាមវេបសាយ (រួមបញ្ចូលទាំង wap) ឬ WOOFOO APP អ្នកនឹងទទួលបានពិន្ទុទាំងនៅក្នុងហាងនិងពិន្ទុវេបសាយក្នុងពេលតែមួយ ។ (មិនថាដឹកជញ្ជូនអោយ ឬមកយកផ្ទាល់នៅហាង)

លើសពីនេះទៅទៀត ប្រសិនបើទិញនៅក្នុងវេសាយ​ ឬ WOOFOO APP  ហើយធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងការទិញរបស់អ្នកត្រង់ពាក្យ(Review) អ្នកនឹងទទួលបានពិន្ទុពិសេសបនែ្ថមទៀតនៅក្នុងវេសាយ។

របៀបដំឡើងពីសមាជិក ទៅជា VIPសមាជិក WOOFOO FASHION

នៅពេលដែលគណនីអ្នកឈានដល់ពិន្ទុ1000 ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងកាត់ពិន្ទុ1000 ហើយបន្ទាប់មកនឹងដំឡើងពីសមាជិក WOOFOO FASHION ធម្មតាទៅជាមាជិកVIP ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្តង​ ដែលមានសុពលភាពរយៈពេល360ថ្ងៃ។ គណនីសមាជិកនឹងត្រឡប់ទៅជាគណនីសមាជិកធម្មតាវិញ។

ប័ណ្ណសមាជិកគណនី VIP នឹងដំឡើងទៅជា Super VIP​ ប្រសិនបើប័ណ្ណសមាជិកទទួលបាន1000ពិន្ទុដែលស្ថិតនៅក្នុងសុពលភាព។ ការដំឡើងម្តងៗគឺចំណាយអស់1000ពិន្ទុ ​ហើយដែលមានសុពលភាពរយៈពេល360ថ្ងៃ។

បន្ទាប់ពី360ថ្ងៃរួច ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងផ្តល់500ពិន្ទុអោយទៅ Super VIP សំរាប់រដូវកាលថ្មី។ ប្រសិនបើ គណនីតិចជាង500ពិន្ទុ គណនីនឹងត្រូវបានត្រឡប់ទៅសមាជិកធម្មតាវិញ។

 

របៀបពិនិត្យមើលសមតុល្យពិន្ទុ

ចូលទៅក្នុងវេបសាយ WOOFOO ឬ WOOFOO APP ហើយមើលក្នុង point log​ សំរាប់ពិនិត្យមើលពិន្ទុក្នុងវេបសាយ។

ចូលទៅកាន់ហាងសាខាណាមួយដើម្បីពិនិត្យមើលពិន្ទុក្នុងហាង។

តេទូរស័ព្ទទៅអ្នកលក់ដើម្បីសួរពិន្ទុក្នុងហាង

បង្កាន់ដៃនិមួយៗមានព្រីននៅពិន្ទុ

គ្រប់គណនីទាំងអស់ដែលគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌក្នុងការដំឡើងទៅជាសមាជិកVIP ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងដំឡើងទៅជាសមាជិកVIPដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្តង។ ហើយចំពោះការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងពិន្ទុក្នុងហាងនិងពិន្ទុវេបសាយអាចបូកបញ្ចូលគ្នាបានត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ព៌តមានអតិថិជនជាមុនសិន។

ពិន្ទុប្តូរយកសាច់ប្រាក់

នៅពេលដែលប័ណ្ណសមាជិកទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតនោះ អតិថិជនអាចប្រើពិន្ទុដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយកជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការទិញទំនិញ ឬការយកជាសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់តែម្តងក៏បាន។ 100ពិន្ទុប្តូរបានសាច់ប្រាក់1ដុល្លារអាមេរិក។

ចាប់ពីឆ្នាំ 2016 ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី28ខែធ្នូ​ ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងធ្វើការកាត់ចោលពិន្ទុប្រចាំឆ្នាំប្រសិនបើមិនប្រើប្រាស់។​ សូមប្រើប្រាស់ពិន្ទុមុនពេលអស់សុពលភាពដើម្បីកុំអោយកាត់ពិន្ទុទៅដល់0ពិន្ទុ។ WOOFOO FASHION មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់នៃកាត់ចោលពិន្ទុទេ។

រាល់ពេលដែលកាត់ពិន្ទុចោល ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងផ្ញើសាររំលឹកតាមរយៈ WOOFOO APP ឬWOOវេបសាយ ​ហើយនឹងតាមគ្រប់សខាងហាងផងដែរតាមរយៈផ្ញើចូលទៅកាន់ inbox

 

WOOFOO FASHION រក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងការកែប្រែប័ណ្ណសមាជិកភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។