ការណែនាំ

26257 ឈុតគេងខោខ្លី+អាវដែតូច
លេខកូដទំនិញ:
26257PUR02
តំលៃ:
$14.00  
យីហោ:
Korean fashion
ភ្ញៀវទេសចរ:
10190
លក់:
2
វាយតំលៃ:(Exsit0ពីនិត្យមើលសមាជិក)
សេវាកម្ម: ដឹកជញ្ចួន24ម៉ោង+ ដឹកជញ្ចួនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី20$ឡើង+ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រយះពេលបីថ្ងៃ
ការទូទាត់: សាច់ប្រាក់នៅភ្នំពេញ/ ToanChet/ABA /Wing/Emoney /Paypal/PiPay
ដឺកជញ្ចួន: ជួបគ្នាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញ/តាមឡានក្រុងទៅខេត្ត/តាក់ស៊ី/KerryExpress
ពណ័:
ទំហំ:
ចំនួន:
PCS In Stock:1PCS