ការណែនាំ

26674​ ស្រោមបាប្រភេទសាច់ក្រាស់
លេខកូដទំនិញ:
26674​BLA11
តំលៃ:
$3.50  
យីហោ:
Street fashion
ភ្ញៀវទេសចរ:
6071
លក់:
0
វាយតំលៃ:(0ពីនិត្យមើលសមាជិក)
សេវាកម្ម: ដឹកជញ្ចួន24ម៉ោង+ ដឹកជញ្ចួនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី20$ឡើង+ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រយះពេលបីថ្ងៃ
ការទូទាត់: សាច់ប្រាក់នៅភ្នំពេញ/VISA/ធានាគា/WING/EMONEY/PayPal
ដឺកជញ្ចួន: ជួបគ្នាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញ/តាមឡានក្រុងទៅខេត្ត/តាក់ស៊ី/KerryExpress
ពណ័:
ព៌ណខ្មៅ
ព៌ណសាច់
ទំហំ:
ចំនួន:
PCS In Stock:4PCS

Online customer service (response time 8:30 AM-12:00,1:30-6:00PM).
All size(cm) is messured by flat(1 inch=2.54cm),the size not detailed must be add or deduct 1.5 cm as size diferent. Example:M size is 32cm,S size will be 32-1.5=30.5cm,L size will be 32+1.5=33.5cm,Elastic+1,means elastic good.