ការណែនាំ

27660​ ឈុតរ៉ូបអៀមដៃវាល+អាវយឺតដៃវែង
លេខកូដទំនិញ:
27660COF04
តំលៃ:
$10.00  
យីហោ:
Street fashion
ភ្ញៀវទេសចរ:
5503
លក់:
0
វាយតំលៃ:(Exsit0ពីនិត្យមើលសមាជិក)
សេវាកម្ម: ដឹកជញ្ចួន24ម៉ោង+ ដឹកជញ្ចួនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី20$ឡើង+ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រយះពេលបីថ្ងៃ
ការទូទាត់: សាច់ប្រាក់នៅភ្នំពេញ/ ToanChet/ABA /Wing/Emoney /Paypal/PiPay
ដឺកជញ្ចួន: ជួបគ្នាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញ/តាមឡានក្រុងទៅខេត្ត/តាក់ស៊ី/KerryExpress
ពណ័:
ព៌ណកាហ្វេ
ព៌ណត្រួយចេកចាស់
ព៌ណក្រហមចាស់
ទំហំ:
ទំហំនេះត្រូវបានលក់រួចហើយសូមជ្រើសរើសឡើងវិញ
I need restock