ការណែនាំ

10314 រ៉ូបគេងយប់+អាវពាក់ពីក្រៅ
លេខកូដទំនិញ:
10314COF02
តំលៃ:
$12.00  
យីហោ:
Korean fashion
ភ្ញៀវទេសចរ:
923
លក់:
0
វាយតំលៃ:(Exsit0ពីនិត្យមើលសមាជិក)
សេវាកម្ម: ដឹកជញ្ចួន24ម៉ោង+ ដឹកជញ្ចួនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី20$ឡើង+ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រយះពេលបីថ្ងៃ
ការទូទាត់: សាច់ប្រាក់នៅភ្នំពេញ/VISA/ធានាគា/WING/EMONEY/PayPal/PiPay
ដឺកជញ្ចួន: ជួបគ្នាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញ/តាមឡានក្រុងទៅខេត្ត/តាក់ស៊ី/KerryExpress
ពណ័:
ព៌ណផ្កាឈូក
ព៌ណកាហ្វេ
ព៌ណផ្កាឈូក ស្រាល
ទំហំ:
ចំនួន:
PCS