ការណែនាំ

10317​ រ៉ូបគេងយប់+អាវពាក់ពីក្រៅ
លេខកូដទំនិញ:
10317RED02
តំលៃ:
$14.00  
យីហោ:
Korean fashion
ភ្ញៀវទេសចរ:
6408
លក់:
0
វាយតំលៃ:(Exsit0ពីនិត្យមើលសមាជិក)
សេវាកម្ម: ដឹកជញ្ចួន24ម៉ោង+ ដឹកជញ្ចួនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី20$ឡើង+ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រយះពេលបីថ្ងៃ
ការទូទាត់: សាច់ប្រាក់នៅភ្នំពេញ/ ToanChet/ABA /Wing/Emoney /Paypal/PiPay
ដឺកជញ្ចួន: ជួបគ្នាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញ/តាមឡានក្រុងទៅខេត្ត/តាក់ស៊ី/KerryExpress
ពណ័:
ក្រហម
ព៌ណខៀវចាស់
ព៌ណត្រួយចេកចាស់
ព៌ណផ្កាឈូក ស្រាល
ទំហំ:
ទំហំនេះត្រូវបានលក់រួចហើយសូមជ្រើសរើសឡើងវិញ
I need restock