ការណែនាំ

10431 ឈុតអាវដៃខ្លី+សំពត់ខ្លី
លេខកូដទំនិញ:
10431RED02
តំលៃ:
$14.00  
យីហោ:
Korean fashion
ភ្ញៀវទេសចរ:
426
លក់:
0
វាយតំលៃ:(Exsit0ពីនិត្យមើលសមាជិក)
សេវាកម្ម: ដឹកជញ្ចួន24ម៉ោង+ ដឹកជញ្ចួនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី20$ឡើង+ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រយះពេលបីថ្ងៃ
ការទូទាត់: សាច់ប្រាក់នៅភ្នំពេញ/VISA/ធានាគា/WING/EMONEY/PayPal/PiPay
ដឺកជញ្ចួន: ជួបគ្នាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញ/តាមឡានក្រុងទៅខេត្ត/តាក់ស៊ី/KerryExpress
ពណ័:
ក្រហម
ព៌ណលឿង
ទំហំ:
ចំនួន:
PCS