ការណែនាំ

10563 អាវសាច់ពាក់ពីក្រៅដៃវែងខ្លួនវែង
លេខកូដទំនិញ:
10563BLA11
តំលៃ:
$9.90  
យីហោ:
Street fashion
ភ្ញៀវទេសចរ:
545
លក់:
0
វាយតំលៃ:(Exsit0ពីនិត្យមើលសមាជិក)
សេវាកម្ម: ដឹកជញ្ចួន24ម៉ោង+ ដឹកជញ្ចួនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី20$ឡើង+ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រយះពេលបីថ្ងៃ
ការទូទាត់: សាច់ប្រាក់នៅភ្នំពេញ/ ToanChet/ABA /Wing/Emoney /Paypal/PiPay
ដឺកជញ្ចួន: ជួបគ្នាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញ/តាមឡានក្រុងទៅខេត្ត/តាក់ស៊ី/KerryExpress
ពណ័:
ព៌ណខ្មៅ
ព៌ណសាច់
ព៌ណក្រហមចាស់
ទំហំ:
ចំនួន:
PCS In Stock:2PCS