ការណែនាំ

10604​ អាវពាក់ពីក្រៅសាច់ចាក់ខ្លួនវែង
លេខកូដទំនិញ:
10604WHI11
តំលៃ:
$8.50  
យីហោ:
Street fashion
ភ្ញៀវទេសចរ:
719
លក់:
-6
វាយតំលៃ:(Exsit0ពីនិត្យមើលសមាជិក)
សេវាកម្ម: ដឹកជញ្ចួន24ម៉ោង+ ដឹកជញ្ចួនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី20$ឡើង+ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រយះពេលបីថ្ងៃ
ការទូទាត់: សាច់ប្រាក់នៅភ្នំពេញ/ ToanChet/ABA /Wing/Emoney /Paypal/PiPay
ដឺកជញ្ចួន: ជួបគ្នាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញ/តាមឡានក្រុងទៅខេត្ត/តាក់ស៊ី/KerryExpress