ការណែនាំ

10938 ឈុតគេងយប់អាវដៃវែងខោជើងវែង
លេខកូដទំនិញ:
10938PUR01
តំលៃ:
$10.81  
យីហោ:
Korean fashion
ភ្ញៀវទេសចរ:
3463
លក់:
0
Store:
voofoo fashion
វាយតំលៃ:(Exsit0ពីនិត្យមើលសមាជិក)
សេវាកម្ម: ដឹកជញ្ចួន24ម៉ោង+ ដឹកជញ្ចួនឥតគិតថ្លៃចាប់ពី20$ឡើង+ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រយះពេលបីថ្ងៃ
ការទូទាត់: សាច់ប្រាក់នៅភ្នំពេញ/ ToanChet/ABA /Wing/Emoney /Paypal/PiPay
ដឺកជញ្ចួន: ជួបគ្នាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញ/តាមឡានក្រុងទៅខេត្ត/តាក់ស៊ី/KerryExpress
ពណ័:
ទំហំ:
ចំនួន:
PCS In Stock:9PCS